færdersnekkas venner

kulturbevaring & seilglede

historie

Som det står i brosjyren for Færder nasjonalpark:
Sitat: » Færdersnekka – øyenes egen båt. Historien om Færdersnekka kan føres tilbake til eldre bruksbåter som seilsnekker og seilsjekter. Disse ble brukt til fiske og transport til og fra øyene i skjærgården»

Færder Seilforening ble stiftet i 1897 for at det var et behov for hardtarbeidene mannfolk å begynne å konkurrere med sine forskjellige seilsnekker. Dette ble et morsomt avbrekk i en ellers tøff hverdag. I dag er seilforeningen en av Norges eldste og går mot 125 års jubileum neste år.

Hvem er vi?

Foreningen «Færdersnekkas Venner» ble stiftet av 8 ivrigere entusiaster som mener at å ta vare på denne vakre seilsnekka er VIKTIG sett i perspektiv dens Kulturhistoriske verdi.

Vi er eller har vært eiere av Færdersnekker som vi flittig deltar med i regatta på Sandesund. De eldste av oss har sin historie med Færdersnekka tilbake til 1965, og vi andre har lang fortid i seilmiljøet. Innenfor gruppen er det bred kompetanse innenfor båtbyggertradisjon, rigg og seil og flere har gode meritter på regattabanen også i andre båtklasser.

Arne sitter også i Færder Seilforenings styre og er formann i foreningen.

Arne Huser

Formann

Kåre Wahlquist

Styremedlem

Ulf Ulriksen

Styremedlem

Arnt Erik Holter

John Lotherington

Helmer Amdahl

Gunnar Fredriksen

Per Olaf Lia

Nyheter

Nyhet

Færdersnekkas Venner har fått kr. 75.000,- fra Sparebank 1, Nøtterøy-Tønsberg til å rehabilitere tre Færdersnekker. å

Les hele »

Vi er på Facebook

Færdersnekkas Venner har laget Facebook side. Her ønsker vi å legge ut informasjon om prosjekter vi skal utføre i tiden fremover.

Les hele »

Prosjekter

FS 33 Peik

Solveig Torgersen Grinder har også gitt eierskapet videre til foreningen. Snekka har i mange år ligget tørt på deres låve på Gran på Hadeland. Solveig

Les hele »

FS 24 Sandø

FS 24 ble gitt av Kjetil Dager og Leiv Blakstad til foreningen da de følte at de ikke har kapasitet til å ta vare på

Les hele »

FS39 EWA

FS 39 Ewa er nå overtatt av Færdersnekkas Venner. En stor takk til John og Helmer som reddet Ewa fra St. Hansbålet. Det arbeidet de

Les hele »

FS22 THURILL

Corie og Heidi har nå overdratt Thurill til Venneforeningen. Snekka har vært en kjær eiendel i familien Hansen gjennom mange år og har gitt masse

Les hele »

målsetting

Høsten 2020 gjorde formann en spørreundersøkelse blant alle kjente Færdersnekke- eiere for å kartlegge staus for snekkene i dag.

 • 30 Færdersnekker ble registrert. (Det er bygd ca. 50 Færdersnekker totalt)
 • 19 av snekkene har vært på vannet i 2020.
 • 11 snekker har deltatt i regatta i 2020.
 • 3 snekker håper vi at vi kan være behjelpelige med for å få de pusset opp og klargjort for 2021 sesongen da de kun har behov for enklere rehabilitering.
 • 2 snekker trenger omfattende rehabilitering. Målsetting å være klare for Jubileumsesongen 2022?
 • Et stort antall snekker har behov for mindre rehabiliteringsarbeider. Dette er f. eks. mind-re råte i bunnstokk og spant, remmer som er brukket osv.
 • 6 snekker blir liggende på land av andre årsaker
En viktig ting vi også fikk klarlagt er at flere og flere snekkeiere begynner å bli eldre og har dermed vanskelig å holde en snekke i drift. Hvert år kreves det ettersyn og vedlikehold. Bare årlig pussing, lakkering, maling og stoffing blir et slit for disse eierne. Å da ha en forening som i fremtiden kan ta vare på disse båtene er verdifullt.

Ut fra undersøkelsen satte vi opp våre målsettinger for foreningen:

 • Hovedmålet er å få flest mulig Færdersnekker, som i dag ligger på land, tilbake på vannet.
 • Foreningen skal være et kompetansesenter for Færdersnekke-eiere generelt, slik at seilere har et sted å kontakte og få hjelp dersom de har utfordringer med hensyn til båt, rigg og seil.
 • Å skape miljø og trivsel blant seilerne og å motivere dersom de ønsker å seile regatta i Færder Seilforening.
 • Foreningen skal jobbe etter Færder Seilforenings klassevedtekter for Færdersnekker.
 • En representant fra Færder Seilforenings sitt styre skal være representert i foreningen.
 • Foreningen skal være dugnadsbasert.
 • Foreningen skal arbeide for at Færdersnekkene kan samles i et felles bryggeanlegg ved klubbhuset i Sandesund. Dette vil gi en fin kulturell tilvekst i Kruge havn på Sandesund, Hvasser.
 • Foreningen er registrert i Enhetsregisteret.

Vi mener vi har kompetanse og erfaring til å lage et miljø som ser gleden av å utføre arbeider på disse båtene. Gjennom dugnadsinnsats fra stifterne og folk som er interessert i båtene håper vi at vi kan nå våre mål.

Bilde er fra 100 års jubileet i 1997 hvor 20 snekker lå side om side i Kruge Havn, Sandesund på Hvasser.

Vår målsetting for 125 års-jubileet er 15 snekker.

Kontakt

Mobil

905 19 666

E-post adresse

post@fardersnekkasvenner.no

Besøksadresse

Sandøsund, 3148 Hvasser

send oss en melding