færdersnekkas venner

kulturbevaring & seilglede

historie

Som det står i brosjyren for Færder nasjonalpark:
Sitat: » Færdersnekka – øyenes egen båt. Historien om Færdersnekka kan føres tilbake til eldre bruksbåter som seilsnekker og seilsjekter. Disse ble brukt til fiske og transport til og fra øyene i skjærgården»

Færder Seilforening ble stiftet i 1897 for at det var et behov for hardtarbeidene mannfolk å begynne å konkurrere med sine forskjellige seilsnekker. Dette ble et morsomt avbrekk i en ellers tøff hverdag. I dag er seilforeningen en av Norges eldste og går mot 125 års jubileum neste år.

Hvem er vi?

Foreningen «Færdersnekkas Venner» ble stiftet av 8 ivrigere entusiaster som mener at å ta vare på denne vakre seilsnekka er VIKTIG sett i perspektiv dens Kulturhistoriske verdi.

Vi er eller har vært eiere av Færdersnekker som vi flittig deltar med i regatta på Sandesund. De eldste av oss har sin historie med Færdersnekka tilbake til 1965, og vi andre har lang fortid i seilmiljøet. Innenfor gruppen er det bred kompetanse innenfor båtbyggertradisjon, rigg og seil og flere har gode meritter på regattabanen også i andre båtklasser.

Arne er initiativtager og leder av foreningen.

Arne Huser

Leder

Kåre Wahlquist

Ulf Ulriksen

Styremedlem

Arnt Erik Holter

John Lotherington

Helmer Amdahl

Gunnar Fredriksen

Styremedlem og kasserer

Per Olaf Lia

Nyheter

Prosjekter

FS 33 Peik

Solveig Torgersen Grinder har også gitt eierskapet videre til foreningen. Snekka har i mange år ligget tørt på deres låve på Gran på Hadeland. Solveig

Les hele »

FS 24 Sandø

FS 24 ble gitt av Kjetil Dager og Leiv Blakstad til foreningen da de følte at de ikke har kapasitet til å ta vare på

Les hele »

FS39 EWA

FS 39 Ewa er nå overtatt av Færdersnekkas Venner. En stor takk til John og Helmer som reddet Ewa fra St. Hansbålet. Det arbeidet de

Les hele »

FS22 THURILL

Corie og Heidi har nå overdratt Thurill til Venneforeningen. Snekka har vært en kjær eiendel i familien Hansen gjennom mange år og har gitt masse

Les hele »

målsetting

Høsten 2020 gjorde formann en spørreundersøkelse blant alle kjente Færdersnekke- eiere for å kartlegge staus for snekkene i dag.

 • 30 Færdersnekker ble registrert. (Det er bygd ca. 50 Færdersnekker totalt)
 • 19 av snekkene har vært på vannet i 2020.
 • 11 snekker har deltatt i regatta i 2020.
 • 3 snekker håper vi at vi kan være behjelpelige med for å få de pusset opp og klargjort for 2021 sesongen da de kun har behov for enklere rehabilitering.
 • 2 snekker trenger omfattende rehabilitering. Målsetting å være klare for Jubileumsesongen 2022?
 • Et stort antall snekker har behov for mindre rehabiliteringsarbeider. Dette er f. eks. mind-re råte i bunnstokk og spant, remmer som er brukket osv.
 • 6 snekker blir liggende på land av andre årsaker
En viktig ting vi også fikk klarlagt er at flere og flere snekkeiere begynner å bli eldre og har dermed vanskelig å holde en snekke i drift. Hvert år kreves det ettersyn og vedlikehold. Bare årlig pussing, lakkering, maling og stoffing blir et slit for disse eierne. Å da ha en forening som i fremtiden kan ta vare på disse båtene er verdifullt.

Ut fra undersøkelsen satte vi opp våre målsettinger for foreningen:

 • Hovedmålet er å få flest mulig Færdersnekker, som i dag ligger på land, tilbake på vannet.
 • Foreningen skal være et kompetansesenter for Færdersnekke-eiere generelt, slik at seilere har et sted å kontakte og få hjelp dersom de har utfordringer med hensyn til båt, rigg og seil.
 • Å skape miljø og trivsel blant seilerne og å motivere dersom de ønsker å seile regatta i Færder Seilforening.
 • Foreningen skal jobbe etter Færder Seilforenings klassevedtekter for Færdersnekker.
 • Foreningen skal være dugnadsbasert.
 • Foreningen skal arbeide for at Færdersnekkene kan samles i et felles bryggeanlegg ved klubbhuset i Sandesund. Dette vil gi en fin kulturell tilvekst i Kruge havn på Sandesund, Hvasser.
 • Foreningen er registrert i Enhetsregisteret.

Vi mener vi har kompetanse og erfaring til å lage et miljø som ser gleden av å utføre arbeider på disse båtene. Gjennom dugnadsinnsats fra stifterne og folk som er interessert i båtene håper vi at vi kan nå våre mål.

Bilde er fra 100 års jubileet i 1997 hvor 20 snekker lå side om side i Kruge Havn, Sandesund på Hvasser.

Vår målsetting for 125 års-jubileet er 15 snekker.

Kontakt

Mobil

905 19 666

E-post adresse

post@fardersnekkasvenner.no

Besøksadresse

Sandøsund, 3148 Hvasser

send oss en melding