Årsmøtereferat 2021

  Årsmøte i Færdersnekkas Venner 2021 ble avholdt: Mandag 24. januar 2022 kl. 13:00. Riggerloftet, Kystkultursenteret Totalt 8 til stede hvor alle er stemmeberettiget.   Saksliste: Åpning Godkjenning av innkalling v/Arne – godkjent Godkjenning av saksliste/dagsorden – godkjent Valg av møteleder – Arne Referent- Arne To til å underskrive referatet: valgt Ulf og John Årsmelding […]