Kommunalt tilskudd til kulturformål 2022

Færder Kommune støtter oss med hele kr. 70.000,- fordelt på: Kr. 40.000,- til restaurering av FS22 «Thurill». kr. 30.000,- til drift med utsetting, bryggeavgifter og lagring av våre Færdersnekker. Vi er dyp takknemlig!