Kommunalt tilskudd til kulturformål 2022

Færder Kommune støtter oss med hele kr. 70.000,- fordelt på: Kr. 40.000,- til restaurering av FS22 «Thurill». kr. 30.000,- til drift med utsetting, bryggeavgifter og lagring av våre Færdersnekker. Vi er dyp takknemlig!

MEDLEMSKAP

  På menylisten øverst på siden kan du gå inn på «Bli medlem». Her ligger informasjon om betaling av medlemskap som for 2022 kun er kr. 100,-  

Årsmøtereferat 2021

  Årsmøte i Færdersnekkas Venner 2021 ble avholdt: Mandag 24. januar 2022 kl. 13:00. Riggerloftet, Kystkultursenteret Totalt 8 til stede hvor alle er stemmeberettiget.   Saksliste: Åpning Godkjenning av innkalling v/Arne – godkjent Godkjenning av saksliste/dagsorden – godkjent Valg av møteleder – Arne Referent- Arne To til å underskrive referatet: valgt Ulf og John Årsmelding […]

Eckbo stiftelsen støtter oss med kr. 50.000,-

Med stor glede har vi mottat kr. 50.000,- til rehabilitering av FS24 Sandø. Når vi er ferdig til våren håper vi den skal «skinne». Mye skal gjøres så arbeidet har startet. Rehabilitering av skroget, utskifting av råte i kjølstokken, bord som må på plass og skrus, ny mast, tauverk og utstyr.  

Vi er på Facebook

Færdersnekkas Venner har laget Facebook side. Her ønsker vi å legge ut informasjon om prosjekter vi skal utføre i tiden fremover.