FS 24 «Sandø» seiler fort etter restaurering!

Med «ny» mast og ellers nyrestaurert ble FS 24 «Sandø» satt på vannet 9. mai 22. Trutning må til og etter noen dager var den  tett som en potte. Dette er en utlånsbåt som vi håper noen kan permanent overta. Den har deltatt i 40% av regattaene i år og kan vise til topp resultater. […]

Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg

Vi er lykkelig mottaker av kr. 75.000,- som skal gå til rehabilitering av FS 33 «Peik» og til drift. Vi ønsker et sted for opplag med mulighet for fremtidig verksted ved Tjømebanen. Foreløpige signal fra Færder Kommune er positive, men avgjørelsen tas i august/september.

Kommunalt tilskudd til kulturformål 2022

Færder Kommune støtter oss med hele kr. 70.000,- fordelt på: Kr. 40.000,- til restaurering av FS22 «Thurill». kr. 30.000,- til drift med utsetting, bryggeavgifter og lagring av våre Færdersnekker. Vi er dyp takknemlig!

MEDLEMSKAP

Under Årsmøtet 2022 ble medlemskapet satt til kr. 250,- Vi er avhengig av støtte og håper på mange medlemmer. VIPPS# 711460 Merk med e-postadresse.    

Årsmøtereferat 2021

  Årsmøte i Færdersnekkas Venner 2021 ble avholdt: Mandag 24. januar 2022 kl. 13:00. Riggerloftet, Kystkultursenteret Totalt 8 til stede hvor alle er stemmeberettiget.   Saksliste: Åpning Godkjenning av innkalling v/Arne – godkjent Godkjenning av saksliste/dagsorden – godkjent Valg av møteleder – Arne Referent- Arne To til å underskrive referatet: valgt Ulf og John Årsmelding […]

Eckbo stiftelsen støtter oss med kr. 50.000,-

Med stor glede har vi mottat kr. 50.000,- til rehabilitering av FS24 Sandø. Når vi er ferdig til våren håper vi den skal «skinne». Mye skal gjøres så arbeidet har startet. Rehabilitering av skroget, utskifting av råte i kjølstokken, bord som må på plass og skrus, ny mast, tauverk og utstyr.  

Vi er på Facebook

Færdersnekkas Venner har laget Facebook side. Her ønsker vi å legge ut informasjon om prosjekter vi skal utføre i tiden fremover.