Kommunalt tilskudd til kulturformål 2022

Færder Kommune støtter oss med hele kr. 70.000,- fordelt på:

Kr. 40.000,- til restaurering av FS22 «Thurill».

kr. 30.000,- til drift med utsetting, bryggeavgifter og lagring av våre Færdersnekker.

Vi er dyp takknemlig!

Del:

Andre innlegg

MEDLEMSKAP

  På menylisten øverst på siden kan du gå inn på «Bli medlem». Her ligger informasjon om betaling av medlemskap som for 2022 kun er

Årsmøtereferat 2021

  Årsmøte i Færdersnekkas Venner 2021 ble avholdt: Mandag 24. januar 2022 kl. 13:00. Riggerloftet, Kystkultursenteret Totalt 8 til stede hvor alle er stemmeberettiget.