Kommunalt tilskudd til kulturformål 2022

Færder Kommune støtter oss med hele kr. 70.000,- fordelt på:

Kr. 40.000,- til restaurering av FS22 «Thurill».

kr. 30.000,- til drift med utsetting, bryggeavgifter og lagring av våre Færdersnekker.

Vi er dyp takknemlig!

Del:

Andre innlegg