VINTER 2022-2023

Vi har hatt en fantastisk fin regattasesong med langt flere snekker på startstreken enn tidligere år. Hele 14 stykker deltok i Jubileums- og sommerregattaen, og totalt 16 snekker har deltatt i årets sesong. Færder Seilforenings sitt 125 års jubileum var årets høydepunkt og det var stor aktivitet rundt feiringen. Det er en gledelig utvikling at flere har kommet til startstreken og Venneforeningen håper å fortsette å være en pådriver ved at flere gode Færdersnekker stilles til rådighet for nye interesserte.

Kommunen var positiv til vår søknad om å kunne benytte et eget område til vinterlagring rett på oversiden av fotballbanene på Tjøme. Et lite containerverksted er satt opp samt et lite lagerbygg. Alt hjelper oss mye i restaureringsarbeidet. Vi ser allerede verdien av felles dugnad og samhold ved å ha en slik lagringsplass.

FS 39 har vært lånt bort til fam. Næssø som har hatt stor glede av «Ewa». Ivar, i sitt 86 år, har vært mer aktiv og entusiastisk enn på lenge og synes det er fantastisk og seile med datter Kari-Anne og barnebarn Benjamin. De ønsker å låne FS39 også neste sesong og det har vi sagt ja til.  Se egent innlegg og fam. Næssø.

FS 24 har vært utlånt en rekke ganger til ivrige seilere. Den viser at den fortsatt seiler fort og har vært i teten i flere av årets regattaer. For neste sesong har vi lånt snekka bort til TAA, Tjøme arbeids- og aktivitetssenter. Leder Paal Pande er tidligere Færdersnekkeseiler (1990-tallet) og han mener at denne muligheten gir en ny dimensjon i deres arbeid. Han ønsker å bruke den i deres ukentlige aktivitet samt å lære opp noen av brukerne som mannskap under Færder Seilforening sine regattaer. Dette syner vi er et veldig positivt tiltak som Venneforeningen støtter fullt ut. Se egent innlegg om TAA.

NÅ STARTER VINTERENS ARBEID:

Allerede i september startet vi opp med arbeider med rydding av området for vinterlagring, oppsett av containerverksted og lagerhus kom på plass tidlig i november. Hver onsdag har vi hatt dugnad på FS 22 Thurill. John og Helmer står for montering av remmer og spant som ble produsert i fjor vinter. Mye tilpasning og tidkrevende arbeid, men «gutta» er dyktige så resultatet blir flott. Vi andre har brukt tid på innredning av verksted, få frem strøm osv.

Nå vil arbeidet med FS22 Thurill fortsette gjennom vinteren. Det er mange arbeidsoppgaver igjen, men vi er sikre på at den blir seilklar til årets sesong.

Hva med FS33 Peik? På gamle Mågerø Verft er det laget et museum som viser aktiviteten rundt verftet opp til i dag, litt sjøfartshistorie og de viser litt båter som brukes  og er brukt i skjærgården rundt Tjøme. I den forbindelse tok de kontakt med oss for å sjekke mulighet til å også innlemme en Færdersnekke i samlingen. Vi har såpass mye å gjøre med FS22 og har ikke kapasitet til å sluttføre arbeidene med FS33 på nåværende tidspunkt. Å låne den bort til museet synes vi derfor er en god ide´.

John Lothrington «koser seg» med montasjearbeidet.
Paal Pande i TAA lagrer eik for oss på Kjære Gård
2 «feite» eikestokker skal bli remmer og spant. Takk til Bredo Morgenstjerne som smilene donererer!

Del:

Andre innlegg